Hỗ trợ về Trục xuất (Eviction Assistance)

English
አማርኛ
繁體中文
한국어
Soomaali
Español
Tiếng Việt

Lệnh tạm ngưng trục xuất của Thành phố Seattle nhằm đối phó với ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 2 năm 2022.

Nhận Hỗ trợ ngay lập tức

Các Biện pháp Bảo vệ Bổ sung và Các Câu Hỏi Thường Gặp Dành cho Người thuê nhà

Các Biện pháp Bảo vệ Bổ sung và Các Câu Hỏi Thường Gặp Đối với Chủ nhà

 

Điều này có nghĩa gì với người thuê nhà, chủ nhà, và những người quản lý nhà cho thuê?

Chiếu theo lệnh tạm ngưng, việc trục xuất người thuê nhà sẽ chỉ giới hạn cho những trường hợp có mối đe dọa sắp xảy ra đối với sức khỏe và sự an toàn. Một khi lệnh tạm ngưng kết thúc, người thuê nhà sẽ tiếp tục được hưởng một số biện pháp bảo vệ khỏi việc bị trục xuất được nêu chi tiết bên dưới. Chủ nhà sẽ có thể tiếp tục tiến hành một số trường hợp trục xuất nhất định nhưng nên có hiểu biết cơ bản về quy trình này. Chủ nhà cũng phải biết những việc gì được cho phép và không cho phép. Chính quyền Thành phố Seattle và các tổ chức phi lợi nhuận sẽ giúp người thuê nhà và chủ nhà hiểu về quyền lợi, trách nhiệm của họ, và những nguồn hỗ trợ có sẵn.

 

Nhận Hỗ trợ

Nhiều thông tin trợ giúp trong số này chỉ có bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, quý vị có thể gọi và yêu cầu sự trợ giúp từ thông dịch viên.

Dự án Công lý Nhà ở (Housing Justice Project)

Hỗ trợ pháp lý miễn phí cho người thuê nhà đang đối mặt với việc bị trục xuất tại Quận King

Gọi 2-1-1 để được Giúp đỡ

Liên hệ với các dịch vụ có thể giúp đỡ việc thuê nhà, tìm nơi ở tạm, giới thiệu luật sư, hỗ trợ chỗ ở, và hơn thế nữa.

Chương trình Ngăn chặn Trục xuất của Quận King

Nhận hỗ trợ tiền thuê nhà và tiền dịch vụ tiện ích do tác động của COVID-19.

 

Các Biện pháp Bảo vệ Khỏi việc Trục xuất, Trách nhiệm, và các câu Trả lời Thường gặp dành cho Người thuê nhà và Chủ nhà

Dành cho Người thuê nhà

Các Biện pháp Bảo vệ Bổ sung
(Nhiều thông tin trong số này chỉ có bằng tiếng Anh.)

Thành phố Seattle cung cấp một số biện pháp bảo vệ bổ sung dành cho các cư dân hội đủ điều kiện sau khi lệnh tạm ngưng trục xuất hết hạn. Một số ví dụ như là:

 • Không có khả năng thanh toán do tác động từ COVID: giới hạn việc trục xuất những người thuê nhà có số tiền thuê quá hạn được tích lũy từ ngày 3 tháng 3 năm 2020 đến tối đa 6 tháng sau khi kết thúc lệnh tạm ngưng.
 • Các Biện pháp Bảo vệ Khỏi việc Trục xuất cho Thời gian Năm học: giới hạn việc trục xuất khỏi nơi sinh sống từ tháng 9 đến tháng 6 dựa trên lịch của Hệ thống Trường Công lập Seattle đối với các hộ gia đình có học sinh dưới 18 tuổi (bao gồm cả trẻ nhỏ trong cơ sở chăm sóc trẻ em), giáo viên, và nhân viên của trường học.
 • Quyền được Tư vấn: Những người thuê nhà ở Seattle đối mặt với việc bị trục xuất không đủ tiền thuê luật sư có thể được hỗ trợ pháp lý miễn phí thông qua Dự án Công lý Nhà ở (HJP).
 • Nếu quý vị nhận được thông báo trục xuất, hãy gọi cho Đường dây Trợ giúp Thuê nhà ở Seattle theo số (206) 684-5700. Chúng tôi sẽ xem xét thông báo của quý vị để xem thông báo đó có tuân thủ các quy định của Thành phố hay không và giới thiệu quý vị đến các nguồn hỗ trợ phù hợp. Khi quý vị gọi, quý vị có thể yêu cầu dịch vụ thông dịch miễn phí.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

 1. Lệnh tạm ngưng trục xuất ở Seattle đã kết thúc chưa?
  Lệnh tạm ngưng trục xuất hết hạn vào ngày 28 tháng 2 năm 2022.
 2. Điều gì sẽ xảy ra vào ngày 28 tháng 2 khi lệnh tạm ngưng trục xuất hết hạn?
  Chủ nhà ở Seattle sẽ được phép tiếp tục gửi thông báo trục xuất cho người thuê nhà của họ một cách hợp pháp và nộp đơn cho phép trục xuất (thường được gọi là "vụ kiện chiếm dụng bất hợp pháp") trước tòa. Người thuê nhà vẫn có nhiều biện pháp bảo vệ họ khỏi bị trục xuất và quyền được tư vấn pháp lý miễn phí nếu họ không thể thuê được luật sư.
 3. Tôi nên làm gì nếu chủ nhà gửi cho tôi thông báo "Trả tiền nhà hoặc Chuyển ra trong 14 ngày" hoặc loại thông báo khác?
  Trước tiên, hãy gọi cho đường dây trợ giúp của Thành phố Seattle, bộ phận Thuê nhà ở Seattle theo số (206) 684-5700 và báo rằng quý vị đã nhận được thông báo trục xuất từ chủ nhà. Vui lòng cho nhân viên trả lời điện thoại biết nếu quý vị cần thông dịch viên cho một ngôn ngữ cụ thể. Chúng tôi sẽ xem xét thông báo để đảm bảo rằng nó bao gồm tất cả các thông tin được yêu cầu. Nếu thông tin không đúng, chúng tôi sẽ yêu cầu chủ nhà hủy bỏ thông báo. Nếu đúng, chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị đến Dự án Công lý Nhà ở (Housing Justice Project, HJP) để được tư vấn pháp lý.
 4. Có bất kỳ kế hoạch thanh toán nào có sẵn nếu tôi không thể trả tiền thuê nhà không?
  Chủ nhà được yêu cầu cung cấp cho quý vị một kế hoạch thanh toán khả thi đi kèm bất kỳ thông báo "Trả tiền nhà hoặc Chuyển ra trong 14 ngày" nào mà họ gửi cho quý vị. Nếu quý vị chậm trả tiền thuê nhà, quý vị có thể bảo vệ bản thân trước thông báo trục xuất nếu có thể chứng minh rằng khó khăn kinh tế của quý vị là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Dự án Công lý Nhà ở (HJP) có thể tư vấn cho quý vị về các quyền của quý vị và hướng dẫn quý vị trong suốt quá trình.
 5. Có các biện pháp bảo vệ khỏi việc trục xuất nào khác không?
  Có, tất cả các hợp đồng thuê nhà ở Seattle được quy định bởi Sắc lệnh Trục xuất với Nguyên nhân Chính đáng yêu cầu chủ nhà phải có một trong 16 nguyên nhân cụ thể để chấm dứt hợp đồng thuê nhà của quý vị hoặc từ chối gia hạn hợp đồng thuê nhà của quý vị. Chủ nhà của quý vị phải nêu (các) nguyên nhân và sự kiện cụ thể để giải thích cho thông báo trục xuất mà họ gửi cho quý vị. Ngoài ra, Seattle có biện pháp bảo vệ đối với việc trục xuất áp dụng trong mùa đông (từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 1 tháng 3) đối với những người thuê nhà có mức thu nhập đủ điều kiện. Chế độ bảo vệ này cũng tồn tại trong thời gian năm học ở Seattle (từ tháng 9 đến tháng 6) cho các hộ gia đình có trẻ em đang đi học (bao gồm nhà trẻ đến trung học) cũng như giáo viên và nhân viên của các trường học.
 6. Tôi nên làm gì nếu tôi bị trục xuất, nhưng tôi không đủ tiền thuê luật sư?
  Seattle có quyền tư vấn, có nghĩa là bất kỳ người thuê nhà nào phải hầu tòa dựa trên một tài liệu của tòa án được gọi là "giấy triệu tập và khiếu nại" (còn được gọi là "vụ kiện trục xuất") và không thể thuê luật sư, có quyền được tư vấn pháp lý miễn phí. Thành phố hợp tác với Dự án Công lý Nhà ở (HJP) để đảm bảo mọi người thuê nhà đều có quyền tiếp cận với luật sư bào chữa.

 

Đối với Chủ nhà

Hỗ trợ bổ sung
(Nhiều thông tin trong số này chỉ có bằng tiếng Anh.)

Seattle có những yêu cầu đã có từ lâu với chủ nhà trong quá trình trục xuất và chúng tôi đặc biệt khuyên quý vị nên tham khảo ý kiến của một chuyên gia về luật như luật sư hoặc một tổ chức cho các chủ nhà để hiểu các quy định hiện hành.

  Các Câu Hỏi Thường Gặp

 1. Lệnh tạm ngưng trục xuất có cấm tất cả các trường hợp trục xuất không?
  Lệnh tạm ngưng trục xuất COVID-19 cấm tất cả các trường hợp trục xuất ngoại trừ trường hợp người thuê nhà gây ra mối đe dọa sắp xảy ra đối với sức khỏe và sự an toàn. Điều này bao gồm việc đưa ra thông báo chấm dứt hoặc các đe dọa đuổi ra khỏi nhà cho đến sau ngày 28 tháng 2 năm 2022.
 2. Điều gì được coi là mối đe dọa sắp xảy ra đối với sức khỏe và sự an toàn?
  Một mối đe dọa sắp xảy ra tồn tại khi có sự chắc chắn hợp lý rằng người thuê nhà sẽ gây ra rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe và sự an toàn của chủ nhà, hoặc những người thuê nhà khác trong tòa nhà. Quyết định người thuê nhà có phải là một mối đe dọa sắp xảy ra hay không là quyết định của tòa án. Nếu quý vị đưa ra Cảnh cáo Ngừng hoạt động hoặc Chuyển ra trong 3 ngày cho hoạt động phạm tội, quý vị phải gửi một bản sao với các dữ kiện hỗ trợ cho Sở Xây dựng & Thanh tra Seattle (Seattle Department of Construction & Inspections, SDCI) để xem xét và ghi lại kịp thời.
 3. Tôi có thể làm gì khi lệnh tạm ngưng trục xuất kết thúc?
  Quý vị có thể tiếp tục gửi thông báo trục xuất cho người thuê nhà một cách hợp pháp và tiến hành trục xuất. Đảm bảo việc trục xuất của quý vị được cho phép theo Sắc lệnh Trục xuất với Nguyên nhân Chính đáng của Seattle, và quý vị phải đưa tất cả thông tin và ngôn ngữ bắt buộc vào thông báo trục xuất của mình, nếu không thì thông báo có thể bị hủy bỏ. Quý vị cũng nên biết về các biện pháp bảo vệ bổ sung, được gọi là biện pháp bảo vệ khỏi lệnh trục xuất, mà những người thuê nhà đủ tiêu chuẩn có thể nêu lên trong quá trình trục xuất. Chúng tôi khuyên quý vị nên tham khảo ý kiến của luật sư trước khi tiến hành bất kỳ hành động trục xuất nào.
 4. Tôi có thể trục xuất ngay bây giờ vì không được thanh toán không?
  Quý vị có thể gửi Thông báo Trả tiền nhà hoặc Chuyển ra trong 14 ngày cho người thuê nhà của quý vị. Tuy nhiên, người thuê nhà của quý vị có thể đưa ra lời bào chữa cho việc trục xuất trước tòa vì không trả tiền do ảnh hưởng của đại dịch nếu họ xác nhận tình trạng khó khăn về tài chính của họ. Hãy nhớ kèm theo lời đề nghị kế hoạch thanh toán tiền thuê còn thiếu trong thông báo trục xuất. Tham khảo ý kiến tư vấn pháp lý để biết cách tiến hành.
 5. Các biện pháp bảo vệ khỏi việc bị trục xuất vào mùa đông và vào thời gian năm học được thông qua gần đây có ý nghĩa gì đối với các chủ nhà khi lệnh tạm ngưng trục xuất do COVID-19 kết thúc?
  Không giống như lệnh tạm ngưng trục xuất, các quy định bảo vệ người thuê nhà khỏi bị trục xuất trong thời gian năm học và vào mùa đông KHÔNG ngăn cấm chủ nhà đưa ra thông báo chấm dứt hợp đồng hoặc đệ đơn khiếu nại việc chiếm dụng bất hợp pháp (vụ kiện trục xuất). Những người thuê nhà đủ điều kiện có thể biện hộ trước thông báo trục xuất trong những tháng thời tiết lạnh nhất và trong thời gian năm học ở Seattle.
 6. Ai có đủ tư cách để đưa ra các biện hộ khỏi trục xuất này?
  • Người thuê nhà mà chưa trả tiền thuê nhà trong thời gian đại dịch.
  • Người thuê nhà thỏa mãn điều kiện về thu nhập mà dễ bị tổn thương trước thông báo trục xuất nhận được trong mùa đông (từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 1 tháng 3).
  • Các hộ gia đình có trẻ em (nhà trẻ đến trung học), giáo viên và nhân viên hỗ trợ của các trường học trong thời gian năm học ở Seattle (tháng 9 - tháng 6).
 7. Tôi có thể tìm sự trợ giúp để hiểu tất cả các quy định về thuê nhà của Thành phố ở đâu?
  Gọi cho đường dây trợ giúp của bộ phận Thuê nhà ở Seattle của Thành phố Seattle theo số (206) 684-5700 để được hỗ trợ về kỹ thuật. Vui lòng cho nhân viên trả lời điện thoại biết nếu quý vị cần thông dịch viên cho một ngôn ngữ cụ thể. Các nhà phân tích về tuân thủ quy định của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp hướng dẫn quý vị thực hiện các yêu cầu cần thiết và trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà quý vị có. Nhiều thông tin cho chủ nhà có sẵn tại đây, (trang web chỉ có bằng tiếng Anh).

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin được cung cấp trên trang web này không được dùng làm và không nhằm mục đích đại diện cho lời khuyên pháp lý. Tất cả thông tin, nội dung và tài liệu có sẵn trên trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin chung.

Renting in Seattle

Address: 700 5th Ave, Suite 2000, Seattle, WA, 98124
Mailing Address: P.O. Box 34019, Seattle, WA, 98124-4019
Phone: (206) 684-5700
Contact Us

The Seattle Department of Construction & Inspections (SDCI) includes permitting, construction inspections, code compliance and tenant protections, and rental housing registration and inspections.