Vietnamese - TIẾNG VIỆT

Tenant Animation - Renting in Seattle
Landlord Animation - Renting in Seattle

Những thông tin nào có sẵn?

Trang web cung cấp thông tin về các quyền và trách nhiệm của cả chủ nhà và người thuê nhà trong quy trình thuê nhà, từ chuyển đến và chuyển đi. Trang web cũng có thông tin về các quy định của Thành Phố, tiêu chuẩn nhà ở tối thiểu, và những việc cần làm nếu quý vị hoặc người quen của quý vị bị phân biệt đối xử về nhà ở.  Quý vị cũng có thể gọi cho chúng tôi nếu quý vị muốn trao đổi với ai đó, nhận sự giúp đỡ hoặc phàn nàn về nhà ở của quý vị. 

Luôn có sẵn dịch vụ thông dịch.

THÔNG BÁO ECONOMIC DISPLACEMENT RELOCATION ASSISTANCE:
Quý Vị Có Thể Đủ Điều Kiện Để Được Hỗ Trợ Tài Chính
Economic Displacement Relocation Assistance (EDRA, Chương Trình Hỗ Trợ Kinh Tế Để Tái Định Cư) mang lại cơ hội đăng ký nhận tiền hỗ trợ để chuyển đi cho những người thuê nhà đủ tiêu chuẩn về thu nhập đã được yêu cầu trả tiền thuê tăng từ 10% trở lên. Vui lòng chỉ đăng ký nếu quý vị có ý định chuyển đi.
Quyền lợi là gì và ai cung cấp quyền lợi này?
Thành phố Seattle yêu cầu các chủ nhà thông báo cho người thuê nhà về chương trình này khi họ tăng tổng chi phí nhà ở của quý vị lên ít nhất 10%. Seattle Department of Construction and Inspections (SDCI, Sở Xây Dựng và Thanh Tra Seattle) thu tiền từ chủ nhà và phát tiền cho các hộ gia đình đủ tiêu chuẩn. Nếu được chấp thuận, người thuê nhà sẽ nhận được một khoản thanh toán duy nhất lên đến 3 lần chi phí nhà ở hàng tháng từ Thành Phố.

Các tài liệu được dịch:

Trang web này có các tài liệu được dịch, cung cấp thông tin hữu ích về quy định thuê nhà, bảo vệ người thuê nhà, luật nhà ở công bằng, dịch vụ tiện ích và các nguồn hỗ trợ hữu ích khác.

Seattle tin tưởng vào sự gắn kết và công bằng.  Người nhập cư và người tị nạn đều được chào đón ở đây.

Các nhân viên Thành Phố không hỏi về tình trạng công dân và phục vụ tất cả các cư dân bất kể tình trạng nhập cư của họ.

Để được giúp đỡ tìm nhà ở giá phải chăng, hỗ trợ chuyển nhà, trợ giúp pháp lý và các nguồn hỗ trợ cộng đồng khác, hãy gọi 2-1-1 hoặc 1 (877) 211-9274 hay truy cập win211.org.

Bảo vệ người thuê sau khi kết thúc lệnh cấm trục xuất

Tài liệu hữu ích

CHUYỂN VÀO

LÀ NGƯỜI ĐI THUÊ

CHUYỂN ĐI

Renting in Seattle

Address: 700 5th Ave, Suite 2000, Seattle, WA, 98124
Mailing Address: P.O. Box 34019, Seattle, WA, 98124-4019
Phone: (206) 684-5700
Contact Us

The Seattle Department of Construction & Inspections (SDCI) includes permitting, construction inspections, code compliance and tenant protections, and rental housing registration and inspections.